Ladda GPX
Ny GPX
Exportera
Radera allt
Hjälp
Om
Distans
Höjd
Fart
Tid i rörelse
Spår
0
Spårsegment
0
Spårpunkter
0
Enhet för distans
Enhet för hastighet
Aktivitet

Kolla in användarhandboken för mer information och små handledningar!

Ladda GPX Ctrl+O Importera och visualisera GPX-filer (eller dra och släpp var som helst i fönstret)
Ny GPX Ctrl+D Börja rita en ny rutt genom att placera ankarpunkter på kartan
Exportera Ctrl+S Ladda ner filerna till skrivbordet eller spara till Google Drive™ för att få en delbar länk och inbäddningskod. Tid, puls, kadens, effekt och temperatur data förlängs automatiskt. Valfritt, slå samman alla filer i den valda ordningen. Du kan också dra en flik till skrivbordet för att ladda ned filen.
Ctrl+Z/Y Ångra och göra om åtgärder i ändringsläge
Radera allt Ctrl+K Radera alla spår
Escape Avsluta nuvarande meny eller verktyg

Ange ändringsläge för att lägga till, flytta, infoga eller ta bort (Shift+klicka) ankarpunkter, högerklicka på ankarpunkter för fler alternativ (dela, ändra start, ta bort)
Ändra hastigheten och starttiden för spåret
Vänd spåret och anpassa tidsstämplarna
Slå ihop med ett annat spår (förlänger automatiskt tid, puls, kadens, effekt och temperatur data)
Extraherar alla spårsegment och skapar ett spår för varje
Duplicera spår
Lägg till en waypoint (dra för att ändra dess plats och använd knapparna för att redigera info, duplicera eller ta bort)
Minska antalet spårpunkter
Ta bort spårpunkter och/eller waypoints inuti/utanför rektangelval
Dölj eller visa spåret
Ändra visningsfärg och opacitet, dessa värden kommer att exporteras och upptäckas vid återimport
Hantera filstrukturen, dra och släpp filer, spår och spårsegment
Radera spåret

F1 Visa den sista baskartan som använts.
F2 Visa eller dölj de överlägg som används för tillfället.
F3 Växla mellan routing och fågelvägen (raka linjer mellan spårpunkterna) när du redigerar spår
Ctrl+H Visa eller dölj höjdprofilen

Längst ner ser du en panel med information om de spår du importerar. Fliken Totalt visar information om alla öppna spår sammanfogade till en. Byt flikarna för att definiera den ordning i vilken spåren ska visas och dubbelklicka på dem för att ändra deras namn. När du har många flikar, navigera mellan dem genom att bläddra horisontellt. Använd reglaget för att flytta start/slutpunkten och klipp av rutten.
Lägg till eller byt ut ett anpassat lager här
Förhandsvisning
Lägg till lager
Välj färg på Strava Heatmap
Choose the minimum zoom level to request POIs
Välj de lager som du vill ska synas i gränssnittet
Spara
Öppna i gpx.studio's logo, GPX filredigeraren på nätet
km
mi
m
fot
h
min
Duplicera
Radera
Ok
Avbryt
Sök...
Sök efter en plats eller klistra in GPS-koordinater
Visa min position
Add POI to current trace
Spår Segment
Fart
Tempo
Start
Generera hastighet med tanke på lutningen och aktivitetstypen
raderar alla befintliga tidsdata
tom titel
Namn
Kommentar (för GPS-enheter)
Beskrivning (för användare)
Symbol
Redigera info
Dela här
Starta loopen här
Ta bort punkt
Segmentets längd
Kategori
Yta
Lutning
Saknas
,
Asfalterad
,
Oasfalterad
,
Asfalt
,
Betong
,
Oljegrus
,
Kullersten
,
Ohuggen kullersten
,
Gatstenar
,
Trappsten
,
Gatsten
,
Metall
,
Trä
,
Komprimerat Grus
,
Fint Grus
,
Grus
,
Småsten
,
Sten
,
Jord
,
Mark
,
Jord
,
Snö
,
Is
,
Salt
,
Lera
,
Sand
,
Träflis
,
Gräs
,
Gräsbeläggning
Basemaps
Overlays
Custom
World
Countries
Finland
France
New Zealand
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Points of Interest
Eat and Drink
Bakery
Supermarket
Convenience Store
Restaurant
Fast Food
Cafe
Pub
Bar
Amenities
Toilets
Drinking Water
Water Point
Water Spring
Shower
Fuel Station
Parking
Tourism
Attraction
Viewpoint
Hotel
Hostel
Guest House
Motel
Campsite
Alpine Hut
Wilderness Hut
Climbing Site
Bicycle
Bicycle Parking
Bicycle Rental
Bicycle Shop
Public Transport
Railway Station
Tram Stop
Bus Stop
Ferry Terminal

online gpx-redigerare

online gpx-läsare

redigera gpx-filer på nätet

visa gpx-filer på nätet

sammanfoga gpx-filer på nätet

extrahera segment från gpx-filer på nätet

omvända gpx-filer på nätet

lägg till tidsstämplar i gpx-fil på nätet

komprimera förenkla minska antalet punkter gpx fil på nätet

visa och lägga till waypoints gpx-fil på nätet

redigera Strava aktivitet

rätta till Strava aktivitet

slå samman Strava aktiviteter