Wczytaj GPX
Nowy GPX
Eksport
Wyczyść wszystko
Pomoc
O aplikacji
Dystans
Przewyższenie
Prędkość
Czas ruchu
Trasy
0
Segmenty trasy
0
Punkty trasy
0
Jednostki odległości
Jednostki prędkości
Aktywność

Sprawdź Poradnik użytkownika, aby uzyskać więcej informacji i dostęp do małych samouczków!

Wczytaj GPX Ctrl+O Importuj i wizualizuj pliki GPX (lub przeciągnij i upuść gdziekolwiek w oknie)
Nowy GPX Ctrl+D Rozpocznij rysowanie nowej trasy poprzez umieszczenie punktów zakotwiczenia na mapie
Eksport Ctrl+S Pobierz pliki na pulpit lub zapisz na Dysku Google, aby uzyskać udostępnialny link i kod osadzenia. Czas, częstość akcji serca, kadencja, moc i temperatura są automatycznie przedłużane. Opcjonalnie, scalaj wszystkie pliki w wybranej kolejności. Możesz również przeciągnąć kartę na pulpit, aby pobrać plik.
Ctrl+Z/Y Cofnij i ponów akcje w trybie edycji
Wyczyść wszystko Ctrl+K Usuń wszystkie ślady
Escape Wyjdź z bieżącego menu lub narzędzia

Wejdź do trybu edycji, aby dodawać, zmieniać, wstawiać lub usuwać punkty kotwicy (Shift+kliknięcie), kliknij prawym przyciskiem myszy na punkty kotwicy, aby uzyskać więcej opcji (podziel, zmień początek, usuń)
Zmień prędkość i czas rozpoczęcia trasy
Odwróć trasę i dostosuj znaczniki czasu
Scal z innym śladem (automatycznie przedłuża czas, prędkość serca, kadencję, moc i dane temperatury)
Wyodrębnij wszystkie segmenty śladu i twórz osobne ślady dla każdego
Duplikuj trasę
Dodaj POI (przeciągnij, aby zmienić jego lokalizację i użyj przycisków do edycji informacji, zduplikowania lub usunięcia)
Zredukuj liczbę punktów trasy
Usuń punkty trasy i/lub punkty tras wewnątrz lub poza zaznaczeniem
Ukryj lub pokaż trasę
Zmień kolor i przezroczystość, wartości te będą wyeksportowane i wykryte przy ponownym imporcie
Zarządzaj strukturą pliku, przeciągaj i upuszczaj pliki, trasy i segmenty tras
Usuń trasę

F1 Pokaż ostatnio używaną mapę bazową.
F2 Pokaż lub ukryj obecnie użyte nakładki.
F3 Przełącz pomiędzy routingiem (po drogach) a liniami prostymi (między punktami trasy) podczas edycji tras
Ctrl+H Pokaż/Ukryj profil wysokości

Na dole możesz zobaczyć panel z informacjami o importowanych trasach. Karta Total wyświetla informacje o wszystkich otwartych trasach scalonych w jedną. Zamień karty, aby zdefiniować kolejność, w której powinny pojawiać się trasy i kliknij dwukrotnie, aby zmienić ich nazwy. Kiedy masz wiele kart, nawiguj między nimi przewijając je poziomo. Użyj suwaka , aby przesunąć punkt początkowy/końcowy i przeciąć trasę.
Dodaj lub zastąp tutaj niestandardową warstwę
Podgląd
Dodaj warstwę
Wybierz kolor mapy cieplnej Strava
Choose the minimum zoom level to request POIs
Wybierz warstwy do pokazania na ekranie
Zapisz
Otwórz w logo gpx.studio, internetowy edytor plików GPX
km
mi
m
ft
h
min
Duplikuj
Usuń
Ok
Anuluj
Szukaj...
Wyszukaj miejsce lub wklej współrzędne GPS
Pokaż moją lokalizację
Add POI to current trace
Trasa Segment
Prędkość
Tempo
Początek
Generate speed considering the slope and the activity type
erases all existing time data
pusty tytuł
Nazwa
Komentarz (dla urządzeń GPS)
Opis (dla użytkowników)
Symbol
Edytuj informacje
Podziel tutaj
Rozpocznij pętlę tutaj
Usuń punkt
Altitude
Długość segmentu
Kategoria
Powierzchnia
Nachylenie
Brak
,
Utwardzona
,
Nieutwardzona
,
Asfalt
,
Beton
,
Nawierzchnia utrwalana powierzchniowo
,
Bruk
,
Nieociosany bruk
,
Kostka brukowa
,
Kamienne stopnie
,
Bruk
,
Metal
,
Drewno
,
Utwardzony żwir
,
Drobny żwir
,
Żwir
,
Otoczak
,
Kamień
,
Ziemia
,
Teren
,
Ziemia
,
Śnieg
,
Lód
,
Sól
,
Błoto
,
Piasek
,
Zrębki
,
Trawa
,
Płyta ażurowa
Basemaps
Overlays
Custom
World
Countries
Bułgaria
Finland
France
New Zealand
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Points of Interest
Eat and Drink
Bakery
Supermarket
Convenience Store
Restaurant
Fast Food
Cafe
Pub
Bar
Amenities
Toilets
Drinking Water
Water Point
Water Spring
Shower
Fuel Station
Parking
Tourism
Attraction
Viewpoint
Hotel
Hostel
Guest House
Motel
Campsite
Alpine Hut
Wilderness Hut
Climbing Site
Bicycle
Bicycle Parking
Bicycle Rental
Bicycle Shop
Public Transport
Railway Station
Tram Stop
Bus Stop
Ferry Terminal
Barrier

edytor gpx online

internetowa przeglądarka gpx

edytuj pliki gpx online

podejrzyj pliki gpx online

scal pliki gpx online

wyodrębnij segmenty pliku gpx online

odwróć plik gpx online

dodaj znaczniki czasu do pliku gpx online

kompresja uproszczenie redukcja liczby punktów w pliku gpx online

wyświetl i dodaj plik POI-gpx online

edytuj aktywność Strava

popraw aktywność Strava

scal aktywności Strava